Brainspotting


 
Wat is brainspotting?

Brainspotting is een techniek die gebruikt wordt ter behandeling van bepaalde klachten, bijvoorbeeld trauma’s, blokkades, vastzitten met gevoelens, angsten, lichamelijke klachten, enz.
Bij deze techniek wordt een oogpositie gekozen die neurologisch in verband staat met een gekozen onderwerp. Via deze oogpositie kan ons brein zijn werk doen om bepaalde trauma’s, blokkades, gevoelens,... te verwerken.

Voor wie is brainspotting?

Deze techniek kan op zo goed als iedereen worden toegepast. Voor mensen die al langer in behandeling zijn, maar toch nog onvoldoende resultaat hebben bereikt, kan brainspotting een ideale aanvulling bieden.
Anderzijds kan het voor mensen die voor de eerste keer in aanraking komen met therapie de ideale manier zijn om snel en effectief klachten te behandelen.
Leeftijd speelt bij brainspotting geen rol. Deze techniek kan gebruikt worden voor jong en oud.

Waarom brainspotting?

Brainspotting is naast onze gekende gesprekstherapie een totaal andere benadering van therapie. Vermits het zich op neurobiologisch vlak bevindt en het brein het werk zelf doet, komt er dus minder taal aan te pas. Dit kan voor velen comfortabeler aanvoelen.
Geen noodzaak aan een volledig gesprek zorgt er eveneens voor dat taalbarrières wegvallen. Het biedt dus een therapiemogelijkheid voor verschillende culturen.

Bij vragen of nood aan meer informatie kan u altijd contact opnemen of kan u terecht op www.brainspotting.nl

Maak een afspraak!