PSYCHOTHERAPIE


 
Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. De therapie is gebaseerd op gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener.

De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, jongere of volwassene.

De duur van de behandelingen is afhankelijk van de ernst van de problematiek: kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Bij sommige ernstige psychische problemen is het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen.

Wat is het doel van Psychotherapie?

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie.

Om tot een goed resultaat te komen, is de inzet van de cliënt zeker zo belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. De aard van de problemen en de mogelijkheden van de cliënt spelen eveneens een grote rol.

Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde behandeling garandeert echter niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt beter leert omgaan met zijn/haar problemen.

Maak een afspraak!