WAT DOEN WE VOOR KINDEREN EN JONGEREN?Kinderen kunnen binnen ons centrum terecht voor individuele therapie al dan niet gecombineerd met gezinsgesprekken. Een ruim aanbod van psychische problematieken kan bij ons terecht. Kinderen en jongeren kunnen binnen ons centrum getest worden (IQ en concentratie) Indien nodig werken wij tevens samen met een kinderpsychiater. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met alle betrokken hulpverleners. (School, CLB, Huisarts, ...)

Enkele hiervan zijn:

Specialisatie : hoogbegaafdheid
Depressie
Agressie
Angsten
Rouwverwerking
Versterking van de weerbaarheid
Autisme, ADHD, NLD, ...
Sociale problemen (Pestgedrag)
Eetstoornissen
Automuluatie.
Gedragsproblemen
Therapeutische begeleiding bij echtscheidingssituaties
enz ...

Kostprijs

€ 60,00 per sessie

* Deels terugbetaald door verschillende mutualiteiten.

Duurtijd sessie

Een sessie duurt 45'


Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij ons eveneens terecht voor diagnosestelling en voor sociale vaardigheidstraining.